Medlemmar

Vi heter…

SopranerAltar
Stina Zätterman
Jennie Werner
Sofi Sigvardsson
Linda Persson
Jenny Trumars
Hanna Broberg
Christina Lervik
Emma Östhall Kastensson
Petra Andersson
Monica Carlsson
Karin Wigert
Lena Lindälv
Malin Nicander
Anna Jutnäs
Malin Borin
TenorerBasar
Jan Redig
Hasse Nylén
Olle Zetterqvist
Per Schillander
Per Alnegren
Lars Eriksson
Per Nyqvist
Fredrik Lindberg
Mats Kalén
Roland Barthel